گواهینامه ها

دارنده پروانه کاربرد استاندارد اجباری برای عایق های حرارتی و صوتی از سازمان ملی استاندارد ایران

دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی CE

دارنده گواهینامه استاندارد (2008- 9001ISO ) از انگلستان در مدیریت کیفیت

دارنده گواهی آزمایشات فنی محصول از موسسات معتبر

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایرانی (  (S.I.P.I.E.M

عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران (  (Q.M.S.I

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ( (IREMPA

دارنده گواهینامه فنی محصول از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

دارنده نشان سنجاق طلایی در زمینه کیفیت اجرا 2008 از موسسه بین المللی (OTHERWAYS)