بازدید مدیر عامل و معاونین ذوب آهن از شرکت تارابگین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روز چهارشنبه دوم بهمن ماه 1398 مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن جناب آقای مهندس یزدی زاده و هیئتی از معاونین ایشان از شرکت تارابگین بازدید نمودند .