برگزاری جلسه با حضور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل و جمعی از مسئولین ذوب آهن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در جلسه ای با حضور مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل و جمعی از مسئولین ذوب آهن ، ضمن قدردانی از زحمات دکتر نعمت اله محسنی معاون سابق بازرگانی شرکت ، مهندس محمد جعفر صالحی به عنوان معاون خرید و مهندس بهزاد کرمی به عنوان معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان منصوب شدند . همچنین دکتر نعمت الله محسنی به عنوان عضو موظف هیات مدیره پویش بازرگان منصوب شد .

شایان ذکر است پیش از این معاونت بازرگانی ذوب آهن با تلفیق معاونت های خرید و بازاریابی و فروش شکل گرفت که با انتصابات مذکور ، این دو معاونت مجدداً ایجاد شدند .
مدیر عامل و و پرسنل شرکت تارابگین انتصاب بجا و شایسته جناب آقای مهندس کرمی را به سمت معاونت بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان و جناب آقای مهندس صالحی را به سمت معاونت خرید ذوب آهن اصفهان تبریک عرض می نمایند.