حضور شركت تارابگين در بيست و دومین نمايشگاه صنعت ساختمان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضور شركت تارابگين در بيست و دومین نمايشگاه صنعت ساختمان (معماری و عمران)و صنایع سرمایشی گرمایشی مشهد مورخ ۴ تا ۷ تیر ماه ١٣٩٨