تعیین مدیر پروژه های جدید شرکت تارابگین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 طی آیینی دوشنبه 1397/12/13 با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیر عامل شرکت تارابگین و سایر مدیران و سرپرستان شرکت، آقایان مهندسین مسعود پیرجمالی بعنوان مدیر تولید و فنی و نورالله نصیری بعنوان مدیر پروژه های شرکت منصوب گردیدند طی این مراسم مهندس بختیاری ضمن تبریک به کلیه همکاران به مناسب ثبت رکورد تولید 3000 تن در سال با توجه به شرایط اقتصادی اخیر از روند رو به رشد تولید، فروش و پروژه ها و سایر بخش ها  ابراز رضایت نمود و برای نامبردگان آرزوی توفیق و پیشرفت روز افزون در امور محوله نمود.