بازدید از غرفه شرکت تارابگین در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقدم شما دوست محترم را جهت بازدید از غرفه شرکت تارابگین در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز انرژی کیش گرامی میداریم.

مکان : جزیره کیش،بلوار ساحل، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش، غرفه شماره A21

زمان بازدید : 1/11/1397 الی 4/11/1397 ساعت 17 تا 22