تولید رزین گیاهی و پانل پشم سنگ هیدروپونیک در شرکت تارابگین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهندس علی رضا بختیاری مدیر عامل شرکت تارابگین در مصاحبه با هفته نامه اتشکار ضمن اعلام این خبر افزود
پشم سنگ دارای الیاف اسفنج مانندی است که منشا مواد آن سنگ های آتشفشانی و باز الت بوده و کاملا دوستدار محیط زیست می باشد، از اینرو بستری مناسب جهت کشت هیدروپونیک (فن کاشت گیاه بدون خاک) است.

مصرف پنل های پشم سنگ برای کاربرد های هیدروپونیک در صنعت گلخانه ای به طرز قابل توجهی در حال رشد است وی افزود از اوائل سال جاری واحد تحقیقات شرکت تارابگین جهت انسجام و تولید پانل های پشم سنگ جایگزینی رزین گیاهی به جای رزین پایه فنولیک رادر دستور کار خود قرار داد چراکه تنها این رزین میتوانست علاوه بر قوام و شکل دهی پشم سنگ بستر مناسب و غنی از مواد مغذی گیاهی نیز باشد پنل های پشم سنگ هیدروپونیک باعث پخش یکنواخت آب در سطح پنل می شود. و با رشد و تکثیر گیاهان گلخانه ای سازگار است.این پانل ها میتواند در مجاورت ریشه درختان دفن شده و از طریق لوله ای در عمق خاک بااب اشباع شده و به طور حد اکثری جذب اب نموده و در مدت زمان قابل توجه و به تدریج اب و مواد مغذی خود را به ریشه گیاه منتقل نماید و بدین سان ضمن صرفه جویی فراوان در مصرف اب و جلوگیری از هدر رفت اب به صورت تبخیر و یا جذب به مناطق مجاورابیاری به طور منظم و یکنواخت عملیات ابیاری و تغذیه ریشه انجام گردد واحد تحقیقات این شرکت تولید رزین گیاهی مقاوم به حرارت را در برنامه خود داشته تا در فاصله زمانی اندکی بتواند جایگزینی کامل این رزین را در محصولات نهایی خود نظیر لوله و عایق های تخته ای محقق سازد این رخداد میتواند علاوه بر حذف اثرات و جنبه های مخرب زیست محیطی رزین پایه فنولیک به کاهش قیمت تمام شده و حذف بخش زیادی از خرید های ارزی شرکت کمک نماید
مهندس بختیاری در پایان از کلیه همکاران خصوصا گروه تحقیقات این شرکت قدر دانی نموده و این موفقیت را به کلیه همکاران شرکت ذوب اهن اصفهان وشرکت تارابگین تبریک عرض نمود