قدردانی از زحمات آقایان مهندس تولائیان و مهندس رخصتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

جلسه هیئت مدیره شرکت تارابگین در تاریخ 97/7/2 تشکیل و  آقایان بهزاد کرمی، عباسعلی علیخانی و علیرضا بختیاری بعنوان اعضاء هیئت مدیره جدید احکام خود را از آقای فاضل پور مدیر راهبری شرکت های ذوب آهن اصفهان تحویل گرفتند همچنین در این جلسه از زحمات بی دریغ آقایان مهرداد تولائیان  و ایرج رخصتی بعنوان ریئس هیئت مدیره و نائب ریئس و مدیر عامل سابق  شرکت تارابگین توسط مدیریت و پرسنل شرکت  قدردانی و تشکر گردید