مهندس بابک بیگی بعنوان هیئت مدیره شرکت تارابگین منصوب گردید:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طی آیینی و با حضور آقایان مهندسین مرتضی یزدخواستی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن، روح الله فاضل پور مدیر راهبری شرکتها امور مجامع و سهام شرکت سهامی ذوب آهن ،اعضا هیئت مدیره، مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت تارابگین از زحمات مهندس شهرام علیخانی تجلیل و با حکم مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن، مهندس بابک بیگی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت تارابگین منصوب گردید.

مهندس بیگی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع است و از سال ۱۳۸۱ در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مشغول به کار می باشد.