تعویض پرس گرم ۵۰ تن شرکت تارابگین با موفقیت انجام شد:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مهندس حسن سلکی مدیر تولید و فنی شرکت تارابگین ضمن قدردانی از مدیریت محترم عالی شرکت و واحد بازرگانی بدلیل تهیه و خریداری پرس ۵۰ تن اتوماتیک جدید گفت: در راستای بهسازی و بروز رسانی تجهیزات سالن تولید و پس از انجام بررسی های کارشناسانه و در نظر گرفتن منابع مالی لازم از یکسال گذشته بکارگیری تجهیزات نو و بروز در دستور کار این واحد قرار گرفته و پس از راه اندازی خط پنجم تولید ، جایگزینی اره های خطوط تولید محصولات تخته ای، دستگاه اتوماتیک رول کن فلت و دستگاه لوله زنی اتوماتیک حال نوبت به تعویض پرس ۵۰ تن رسید که بکارگیری این پرس تمام اتوماتیک کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری را به دنبال داشته و باعث جلوگیری از توقفات غیر برنامه ریزی شده و با هدف افزایش حداکثری بهره وری و اثربخشی تجهیزات صورت پذیرفته است.

وی افزود: با توجه به فرسودگی پرس 50 تن قدیم و نیز معایبی از جمله:روغن ریزی، فرسودگی جک های هیدرولیک، هم سطح نبودن صفحات پخت نسبت به یکدیگر که سبب افزایش ضایعات محصول عایق تخته ای می شد که با جایگزینی این تجهیز جدید کلیه مشکلات اشاره شده رفع خواهد گردید.

مهندس سجاد کریمی سرپرست دفتر فنی شرکت تارابگین نیز در این خصوص گفت: تعویض این پرس به دلیل کوتاهی سقف سالن تولید با استفاده از چرخ ریل انجام و سپس توسط جرثقیل از محل قرارگیری خارج و دستگاه پرس گرم یک طبقه در ابعاد 1.4 متر*8.2 متر جدید با استفاده از دو دستگاه جرثقیل15 تن بصورت همزمان و یک دستگاه کفی کمر شکن و با رعایت اصول ایمنی انجام و در محل مورد نظر قرار گرفت.