دارنده پروانه کاربرد استاندارد اجباری برای عایق های حرارتی و صوتی از سازمان ملی استاندارد ایران

دارنده گواهینامه استاندارد بین المللی CE
دارنده گواهینامه (ISO 9001:2015)
دارنده گواهینامه (ISO 45001:2018)
دارنده گواهینامه (ISO 14001:2015)
دارنده گواهینامه (IMS Management Systems)

 دارنده گواهینامه استاندارد در مدیریت کیفیت از انگلستان (ISO 9001:2008)

دارنده گواهی آزمایشات فنی محصول از موسسات معتبر

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایرانی   (S.I.P.I.E.M)

عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران   (Q.M.S.I)

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران  (IREMPA)

دارنده گواهینامه فنی محصول از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

دارنده نشان سنجاق طلایی در زمینه کیفیت اجرا 2008 از موسسه بین المللی (OTHERWAYS)
                

error: Content is protected !!