نشســت تعاملی شــرکت های تابعــه ذوب آهن اصفهان


با حضور مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره و تعدادی از معاونین و مدیران ذوب آهن در نشست تعاملی با مدیران عامل شرکت های تابعه عنوان شد.

مرتضی یزدخواستی عضو هیئت مدیره ذوب آهن

شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان با توجه به اســتراتژی های تعریف شده در مسیر پیشرفت قرار گرفتند و از رشد خوبی برخوردار هستند.

با توجه به تنوع فعالیت های این شــرکت ها و حضور موفقی که در اقصی نقاط کشور در قالب پروژه های گوناگون دارند در حــال حاضر به عنوان یک برند مطرح در تخصص خودشــان شــناخته می شوند.

فرصت های بسیار خوبی برای گسترش هر چه بیشتر فعالیت های این شرکت ها وجود دارد و لذا نیاز است مدیران از زمــان و امکاناتی که در اختیار دارند نهایت استفاده را ببرند.

با شیوع گسترده کرونا در کشور ، نیاز است لوازم بهداشتی به میزان مناسب تهیه و در اختیار پرسنل قرار گیرد تا این تلاشگران با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت بپردازند.

همچنین تدویــن چارت ســازمانی اســتاندارد، تهیه طرح توجیهی بــرای کلیه پروژه ها،رسیدگی بیشتر به امور رفاهی و تشویق پرسنل، برنامه ریزی برای برگزاری مجامــع در زمان مقرر و همچنین اطلاع رســانی فعالیت های شرکت ها به صورت هفتگی در رسانه های ذوب آهن نیاز است به صورت ویژه مورد توجه مدیران عامل شرکت ها قرار گیرد.

مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی  ذوب آهن :

HSEذوب آهن در زمینــه  شرکت های تابعه  تجارب بسیار خوبی دارد که قطعا می توانند با بهره گیری از آنها در محیط آرام و بدون حادثه به فعالیت بپردازند. واکسیناسیون پرسنل ذوب آهن و شرکت های تابعه مدتی است در محل کارخانه آغاز شده و لذا مدیران عامل شرکت های تابعه نیاز است برای استفاده بیشترازا ین امکان ، اقدامات لازم را انجام دهند.

روح ا… فاضل پــور مدیر راهبری شــرکت ها،امور مجامع و ســهام :

تدوین گزارش توجیهی بــرای کلیه پروژه های شــرکت های تابعه مســیر مطمئن را برای فعالیت های آنها ترسیم می کند و لذا نیاز است مدیران عامل شرکت ها این موضوع مهم را مورد توجه قرار دهند.

پیرو ابــلاغیه  هلدینگ صدرتامین در خصوص توجه ویژه به مباحث HSE در شــرکت های تابعه و نظارت مستقیم ذوب آهن بر این فرایند ، نیاز اســت HSE درچارت ســازمانی به صورت تخصصی لحاظ شود.

مجید مکاری مدیر ایمنی،بهداشت و محیط زیست ذوب آهن

کار و تــلاش در ایــن شرایط،ســختی های خاص خودش را دارد اما با رعایت پروتکل های بهداشــتی انشاا… با کمترین آســیب فعالیت روزانه در شرکت های جاری خواهد بود.

علیرضا امیری مدیر روابط عمومــی ذوب آهن

این مجموعه بــا امکاناتی نظیر انتشــارات متنوع،حضور موثر در نمایشگاه ها و … آماده همکاری با شرکت های تابعه است تا بتوانند دستاوردهای خود را در زمینه های مختلف اطلاع رسانی کنند.

 در پایان

مدیران عامل شرکت های تابعه ذوب آهن با بیان دیدگاهها و چالش های مجموعه مدیریتی خود و ارائه راهکارهای اثربخش از سوی مسئولین ، به جلسه پایان دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!